آیا به دنبال خرید نرم افزار CRM هستید؟ سه مساله بسیار مهم وجود دارد که می‌بایست در هنگام انتخاب یک نرم‌افزار CRM به آنها توجه کنید: چقدر می‌خواهید هزینه کنید؟ چرا کسب و کار شما به نرم‌افزار CRM نیاز دارد؟ به کدام یک از ویژگی‌های نرم‌افزار CRM نیاز دارید؟ در …