درباره

حسین فرهانی به عنوان مشاور CRM به شرکت ها در شناخت استراتژی مشتری و پیاده سازی آن کمک می کند. کانال های خدمت رسانی، دسته بندی مشتریان و بازاریابی شرکتی جزء زمینه هایی است که از وی برای سخنرانی دعوت می شود. حسین فرهانی فارغ التحصیل دکتری مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

Back to Top