10 گام برای تبدیل شدن به یک کارشناس بازاریابی واقعی

  امروز، بازاریابی بزرگ قرار می دهد مشتری در مرکز هر تجربه و تعامل – و این درست در میان محصولات، تیم فروش، و خدمات، زیرا بازاریابی مسئولیت تنها نیست. مردم انتظار یک رابطه 1 به 1 با نام تجاری خود را. ما در حال زندگی در عصر مشتری می …

Back to Top